تمامی سفارشات بهراد اسپورت با ضمانت سایز و ضمانت تعویض ارسال می شوند.(جز موارد چاپ اسم و شماره) برای هر سایز امکان خطای یک سانتی متری در اندازه ها وجود دارد در صورت درخواست چاپ حتما در اندازه گیری دقت کنید درصورت چاپ،امکان تعویض وجود ندارد

علاقه مندی ها 0
مقایسه